Mededeling

Geachte heer/mevrouw,

Recent heeft er een hevige brand gewoed bij één van onze belangrijke leveranciers. Als gevolg hiervan ondervinden we vertraging in de aanvoer van producten, hetgeen (ondanks onze ruime veiligheidsvoorraad) de komende weken zijn invloed heeft op onze leveringen aan u. De relevante producten zijn met name Situo 1 io en Situo 5 io en Connexoon io.

Het is op dit moment moeilijk om exact aan te geven wanneer de situatie genormaliseerd is, maar tot dan hanteren we de volgende principes:
Alle relevante producten staan onder allocatie; we zullen geen grote aantallen per referentie verzenden.
De Connexoon io komt op dit moment zeer beperkt binnen. Uw backorders leveren we uit op basis van FIFO voor zover de voorraad dat toelaat. Voor nieuwe orders van de Connexoon io, dient u rekening te houden met een levertijd van minimaal 4 weken.

In geval we geen voorraad hebben van Situo 1 of 5 en Smoove IO kunnen we hiervoor in de plaats de Smoove Origin io uitleveren.

We begrijpen dat deze problematiek voor u zeer ongewenst is. Vertrouw erop dat wij onze uiterste best doen om deze situatie zo goed mogelijk te managen.

Met vriendelijke groet,

Rogier Hijman
De Mooiste Zonwering